Aktiviteter | Detta sker i parken

Drop-in-träning

Drop-in träning i parken, 8€ per gång, instruktörsledd gruppträning med Ann-Catrine Dahlbo: 
Tisdagar kl. 19-20 (juni och augusti)